yusuf, hendriadi, Megawaty, Ibrahim Bazergan, Ramlah and Nuraeni Saeni (2022) “AGILITAS GURU SMA SE-KOTA MAKASSAR”, Jurnal Sains Manajemen Nitro, 1(2), pp. 222–230. doi: 10.56858/jsmn.v1i2.103.