yusuf, hendriadi, Megawaty, Ibrahim Bazergan, Ramlah, and Nuraeni Saeni. 2022. “AGILITAS GURU SMA SE-KOTA MAKASSAR”. Jurnal Sains Manajemen Nitro 1 (2):222-30. https://doi.org/10.56858/jsmn.v1i2.103.