yusuf, hendriadi, Megawaty, Ibrahim Bazergan, Ramlah, & Nuraeni Saeni. (2022). AGILITAS GURU SMA SE-KOTA MAKASSAR. Jurnal Sains Manajemen Nitro, 1(2), 222–230. https://doi.org/10.56858/jsmn.v1i2.103